Soğutmanın enerji maliyeti

Soğutmada elektriğin yanı sıra, güneş enerjisi, organik gaz ve rüzgar enerjisi de kullanılmaktadır. Ancak yine de ihtiyacı tam olarak karşılayabildiğinden ve yatırım maliyeti gerektirmediğinden dolayı elektrik en çok kullanılan enerjidir. Günümüzde soğuk depolamanın enerji maliyeti gelişen teknolojilerle son derece ekonomik hale gelmiştir.

Örnek vermek gerekirse, modern ve büyük bir depoda 1 kilo elmanın soğuk depolama maliyeti yıllık yaklaşık 0.01 USD kadardır.

 

Soğutma ile İlgili Faydalı Bilgiler

 

Besin piramidi

Günümüzde tüketilen gıdaların %70’inden fazlası soğuk depolarda saklanmakta ve bu oran gittikçe artmaktadır. Evinizdeki buzdolaplarına bakabilirsiniz.

Soğutma ile İlgili Faydalı Bilgiler

 

Soğutmanın gıda üzerindeki önemi

Yaşam kalitesiyle öne çıkan gelişmiş ülkelerin gıda güvencesini sağlamalarının sırrı, saklama kültürlerini geliştirip, bunun için gerekli altyapıları tamamlamış olmalarıdır. Tarımda gelişmişlik, ülkelerdeki soğuk depo toplamının nüfusa oranlarıyla doğru orantılıdır.

Tarımda gelişmiş ülkelerde 3 kişiye ortalama 1m3 soğuk depo alanı düşerken, Hollanda’da 1 kişiye 1 m3, Türkiye’de 11 kişiye 1 m3, Afrika ülkelerinde 1.000 kişiye 1m3 soğuk depo alanı düşmektedir.

Soğutma ile İlgili Faydalı Bilgiler

 

Elma israfı

İnsanlığın karşılaştığı en büyük problemlerden başında gıda ziyanı gelmektedir. Gezegenimizde maalesef büyük müktarda gıda ziyanı yaşanıyor. Bu durum çok büyük bir ekonomik kaybın yanı sıra birçok insanın yeterli beslenememesine neden oluyor. Örnek vermek gerekirse, dünya genelinde üretilen her 5 elmadan biri zayi oluyor. Bu da yılda toplamda 15 milyon ton elma demek. Bir başka deyişle piyasa değeri 30 milyar USD olan 600.000 tır dolusu elma her yıl çöpe atılıyor.

Soğutma ile İlgili Faydalı Bilgiler

 

Gıda ziyanını engellemenin en etkili yolu, gıdayı doğru koşullarda saklamaktır.

Biz Cantek olarak, insanın en temel ihtiyacı ve hakkı olan sağlıklı gıdaya sürekli erişimin artık sorun olmaktan çıkması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için çalışıyoruz.

 

Gıda depolamanın ürün fiyatlarına etkisi

İdeal saklama koşullarına sahip yeterli sayıda soğuk depo bulunan bölgeler, gıda arzını ve gıda fiyatlarını yıl boyunca sabit tutar. Böylelikle hem üretici, hem de tüketiciyi kazanır.

Soğutma ile İlgili Faydalı Bilgiler

Gıdada para kazanmanın sırları

 1. Gıdanın şeklini değiştirmek

Ürünü işleyerek farklı bir kategoriye sokmak, ona katma değer katmak ve geliri yükseltmek.

Ör: Sütten yoğurt elde etmek

2. Gıdayı üretildiği yerden başka bir yerde satmak

Ürünü daha çok bulunan yerde üretip daha az bulunan yere götürmek ve orada satmak.

ÖR: Mangoyu Afrika’da üretmek, Avrupa’ya satmak

3. Gıdayı üretildiği zamandan farklı bir zamanda satmak

Üretimi hasat zamanında gerçekleştirdikten sonra ürünü saklamak ve hasat zamanı dışında piyasaya sürmek.
ÖR: Elmayı kasımda üretip, haziranda satmak

Tüm bu durumlarda başarı, ürünü iyi depolamakta saklıdır. Bunun için de muhafaza edilen ürüne uygun, modern soğuk depolara ve işleme tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Böylelikle:

  • Ürün uzun süre aynı kalitede kalır
  • Ürün kaybı en aza iner
  • Ürün istenildiği zamanda ve istenildiği miktarda piyasaya çıkar

Üretmek yetmez, ürünü doğru saklamak ve işlemek gerekir.

Makine Yatırımı vs Elektrik Tüketimi

Günümüzde 30 BG gücündeki bir soğutma makinesinin yatırım maliyeti yaklaşık 15.000 € iken, 1 yılda harcadığı enerji yaklaşık 135.000 KW'yı, yani 20.000 €’yu  (1kw=0,15€’ya göre) geçmektedir. Enerji maliyetlerinin girerek yükseldiği günümüzde, görüyoruz ki yıllık elektrik tüketimi, yatırım maliyetinden daha yukarıda.