Dünyadaki gıdanın sadece %25’i ideal biçimde saklanabiliyor. Dolayısıyla, insanlığın %75’i tam anlamıyla sağlıklı ve ekonomik gıdaya ulaşamıyor. Bu sorunun ortadan kalkması, gıda güvencesinin sağlanmasıyla mümkündür.

Gıda güvencesi için 3 unsurun beraberce var olması gerekir:

  • Gıda fiyatlarının uygun olması
  • Gıdanın sürekli temininin sağlaması
  • Gıdaların sağlıklı ve çeşitli olması

Bütün insanların aktif ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan besin ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayabilmeleri, yukarıdaki 3 unsurun sağlanmasıyla mümkündür. Bunun için gıda firmalarının ve yerel yönetimlerin gıda saklama ve işleme konusunda doğru yatırımları yapmaları gerekir.

Dünyadaki birçok coğrafyada verimli tarım yapılabiliyor ve çeşitli ürünler yetiştirilebiliyor. Ancak doğru saklanamayan ve işlenemeyen ürünler, çoğu zaman tazeliklerini ve ekonomik değerlerini kaybediyor, hatta ziyan oluyor. Hâlbuki bu ürünler gıda güvencesi kültürünün farkındalığıyla modern depolarda saklansa, uygun bir biçimde işlense bu risk ortadan kalkacak. Hem üretici, hem de tüketici birlikte kazanacak. Halk, hem güvenli gıdaya kavuşacak hem de üretilen ürünler tüm dünyaya ihraç edilebilecek.  

Cantek olarak tüm insanlığın sağlıklı, çeşitli, ekonomik ve sürdürülebilir gıdaya ulaşmaya hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle kurumsal varoluş nedenimizi, dünyada gıda güvenliğini sağlamak için yenilikçi çözümler geliştirmek olarak belirledik. Tüm gezegenin hep birlikte kazanabilmesi ve sağlıklı gıdaya ulaşım probleminin ortadan kalkması için en doğru gıda işleme ve saklama projelerini gerçekleştiriyoruz.